A Gyáli Kodály Zoltán AMI története

 A Gyáli Kodály Zoltán AMI logója

1983. október 1. – A gyáli zeneiskolai oktatás kezdete.

Ezen a napon kezdte meg működését a dabasi Körzeti Állami Zeneiskola gyáli kihelyezett tagozata. A kihelyezett tagozaton Takács Judit klarinét- szolfézs és Tóth István fagott-szolfézs szakos tanárok vezetésével 20 gyermek ismerkedett a hangok világával. Kezdetben furulya, majd klarinét szakon is. Az évek előrehaladtával mind jelentősebb érdeklődés nyilvánult meg a zeneoktatás iránt. Tóth István 1992 őszén a gyáli Képviselő-testületnél a kihelyezett tagozat önállósulását és bővítését kezdeményezte. A tervezetet a zeneoktatás szükségességéről a nagyközség vezetése és a Képviselő-testület is megértéssel fogadta, valamint támogatásáról biztosította. A közel egyéves szervezési munkát követően Gyál Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1993. (XI. 25.) számú rendelet alapján 1994. szeptember 1-én kezdte meg működését a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola.

A zeneiskola névválasztását Tóth István kezdeményezte. A XX. század utolsó évtizedében sorra alakultak az önálló művészetoktatási intézmények az országban. Ezen új intézmények névválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan zeneszerző vagy zenepedagógus nevét vegyék fel, amely személynek valamilyen kapcsolata volt az adott településsel. Gyál tekintetében ez nem jöhetett szóba. Országos viszonylatban azonban nagyon kevés zeneiskola, vagy ének-zene tagozatos általános iskola nevében találkoztunk Kodály Zoltán nevével. A névválasztásnál szerepet játszott még az is, hogy a zeneiskolai oktatásnak helyet adó általános iskolában az önálló zeneiskolai oktatás kezdetével egyidőben Tóth István javaslatára ének-zene tagozatos osztály kezdte meg működését. Az emelt szintű ének-zene oktatás jelenleg is az egyik fő profilja a Bartók Béla nevét viselő iskolának. Tóth István javaslatára a gyáli zeneiskola ilyen előzmények után vette fel Kodály Zoltán nevét. Intézményünk pedagógiai hitvallását Kodály Zoltán zenepedagógiai eszméi határozzák meg.

2007-ben az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai Minősítő Testülete által lefolytatott minősítési eljárás alapján zeneiskolánk kiváló minősítést kapott.

2009. július 1-jétől Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Zeneiskola intézmény elnevezését Kodály Zoltán Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névre változtatta (rövid neve: Kodály Zoltán Zeneiskola AMI).

A zeneiskola, 2013. január 1-től, Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néven folytatja a működését, amelynek rövidített neve: Gyáli Kodály Zoltán AMI