Zongoratanári állás

zongoratanár, Gyál, álláshirdetés, pályázat, Gyáli Kodály Zoltán AMI, Klik, zeneiskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongaratanítás és korrepetítori tevékenység ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

  • Főiskola, zongoratanári vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész,
  • Magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  Végzettséget igazoló okiratok fénymásolata
  • 90 napnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • Szakmai fényképes önéletrajz
  • Motívációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Tóth István intézményvezető részére, a gyalizene@gmail.com, és Kanyik Antalné részére a gyalitk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk kérhetők Tóth István intézményvezetőtől a 06-20/38-66-173-as telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 26